Facturatie
– Het jaarabonnement wordt gefactureerd per 12 maanden vooraf.

Duur leveringsovereenkomst / opzegging
– De duur van het reguliere abonnement is 12 maanden. Na deze 12 maanden zal het abonnement automatisch worden verlengd.
– Het opzeggen van het contract kan door middel van het versturen van een email met naam, adres en de reden van opzegging aan: pvopbrengst@danielssmartenergy.nlEr dient hierbij een opzeggingstermijn van 30 dagen in acht te worden genomen alvorens het contract is afgelopen.
– Tussentijds opzeggen of creditering van betaalde abonnementsgeld is niet mogelijk.
– Tenzij de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, blijft de leveringsovereenkomst bij verhuizing in stand.

Meetinrichting
– Het aanbieden van een overzicht van de per maand afgenomen en terug geleverde energie is enkel mogelijk bij aansluitingen welke in bezit zijn van een slimme meter en één of meerdere kleinverbruik aansluitingen (tot en met 3*80 Ampère).
– De slimme meter dienst zal worden aangeboden in combinatie met een account voor het uitlezen van de slimme meter. Deze dienst zal worden aangeboden zolang het mogelijk is om op deze wijze de slimme meter te kunnen uitlezen.

Installatie
– De installatie dient voorzien te zijn van een datalogger (in principe merk: Solarlog). De datalogger dient te zijn uitgerust met een mogelijkheid om gegevens naar een FTP server te versturen.
– De datalogger dient te zijn verbonden met internet door middel van een storingsvrije internetverbinding.
– De verschillende componenten van de installatie zullen moeten functioneren om de data overdracht te garanderen. Het correct functioneren van de installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
– PVopbrengst.nl / Daniels Smart Energy is uitsluitend verantwoordelijk voor de monitoring van uw zonnestroomsysteem en niet voor het functioneren van uw zonnestroomsysteem.

Wijzigingen NAW, email en energiecontract
– De klant is zelf verantwoordelijk om eventuele veranderingen in de NAW-gegevens, het emailadres of de duur van het energiecontract door te geven aan Daniels Smart Energy.

Voorwaarden
– PVopbrengst.nl / Daniels Smart Energy houdt het voorrecht om de voorwaarden te wijzigen.
– De voorwaarden liggen bij de PVopbrengst.nl / Daniels Smart Energy ter inzage en zijn op aanvraag verkrijgbaar.
– Wijziging van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande leveringsovereenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Werkzaamheden welke op regiebasis uitgevoerd kunnen worden
– De overeenkomst heeft betrekking op de monitoring van het PV installatie. Aanvullende werkzaamheden worden enkel na goedkeuring van de klant op regiebasis uitgevoerd. Onderstaande vervolgwerkzaamheden De volgende werkzaamheden zijn voorbeelden welke op regiebasis kunnen worden uitgevoerd:
– Controle energieafrekening op fouten.
– Afsluiten nieuw energiecontract.
– Afhandeling storing nadat de klant per email/telefonisch op de hoogte is gesteld van de aanwezigheid van de storing.
– Advies en begeleiding bij afhandeling van storingen in het PV-systeem.

 

1_xx_1_1